Płaskowniki

Płaskowniki w gat. 1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571
cięte, zimnociągnione, gorącowalcowane.
Dostępne w odcinkach handlowych lub pocięte na żądany wymiar.
Świadczymy usługę szlifowania płaskowników.